ข้อมูลการติดต่อ

Tabs

โรงเรียนบ้านบ่อทอง

422 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-771011 

E-mail: bothongschool422@gmail.com