ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนบ้านบ่อทอง

422 หมู่ 5

ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053771011

422 หมู่ 5

ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00